Az Aranytücsökvár 2009-től várja a kisgyermekeket Fóton, a kisalagi részen. 2 évig Dunakeszin is működött családi napközink.

Feladatunk a gyermekek napközbeni ellátása, ami magába foglalja a nevelést, étkezést és a játékos tevékenységeket is.

A családi napközi szociális ellátásként foglal helyet a gyermekvédelmi rendszerben. Családias, mert csoportonként kevés a gyermeklétszám, barátságos, mert egy családi ház ad otthont napközben a kicsiknek.

A családi nevelés kiegészítője, segítői szeretnénk lenni. Fontosnak tartjuk, hogy a napközis ellátás végén megelégedett családoktól búcsúzzunk, akik szeretettel emlékeznek vissza a nálunk eltöltött hónapokra.

A hozzák járó gyermekek többsége bölcsődés korú, tehát 1, 5- 2, 5 évesek, de van ovis csoportunk is, ahova a 3-4 éves gyerekek járnak.

Működési engedélyünk szerint 5 éves korig tudjuk fogadni a gyermekeket. Ezen nem változtatott az új köznevelési törvény sem, hiszen a módosítás értelmében járhat családi napközibe az a kisóvodás, akinek mindennapjait óvodapedagógus szakember szervezi.

A napközi fenntartója, az Aranytücsökvár Nonprofit Közhasznú Kft. a kezdetektől arra törekszik, hogy a térítési díjat, amit a szülők fizetnek az ellátásért minden esetben rendezni tudják. Ezért van az, hogy a 2009-es nyitás óta nem változott a díjszabás, illetve, ha szükséges - egyedi elbírálás szerint - támogatást kapjanak az erre rászoruló családok.

Minden csoportban 2 kolléga dolgozik, óvodapedagógus, dajka és családi napközi gondozó végzettséggel rendelkező kollégák.

Helyi programunk fő feladata az egészséges életmódra nevelés mellett az érzelmi- szociális nevelés és a bölcsődés korú kisgyermekek értelmi képességeinek fejlesztése- természetesen figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

Ősfás kertünk tavasztól őszig az egészséges életmódra nevelés színtere.

Kis bölcsiseink számára a gondozás feladata a legfontosabb, amit mi, nevelők nyújtunk. Az egészséges környezet biztosítása, a betegségek megelőzése, a gyermekek szükségleteinek kielégítése egytől egyig elősegítik fejlődésüket, növekedésüket, jó közérzetüket. A gondozás folyamatában arra törekszünk, hogy sok elismerést, bizalmat kapjanak és sikerélméynhez jussanak a kisgyermekek.

Tevékenységeink továbbá:
Játék: nagy hangsúlyt fektetünk rá. Valljuk, hogy a játék önmagában alapvető pszichikus tevékenység, hiszen a gyermek ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, így szerzi ismereteit és fejlődik szociális kapcsolata a napközis társakkal.

(Mozgásos játékok: gyakoroltatjuk a gyermekek természetes mozgását, mint például a járás, futás, ugrás és egyensúlyozás. Mindennap tesszük ezeket, tehát biztosítjuk a mindennapos testnevelés meglétét.

Játékos anyanyelvi nevelés: mondókák, rövid gyermekversek, verses mesék, bábjátékok mondása.

Énekes gyermekjátékok: ritmusfejlesztés, dalocskák, körjátékok, évszakokhoz kapcsolódó mondókás énekek éneklése, az óvó nénik által hallgatott zenei élmény: ének- és furulyaszó.

Vizuális nevelés: a rajzolás, festés, mintázás különböző fajtáit gyakoroljuk, mellyekkel az ábrázoló és kifejezőképességet fejlesztjük.

Környezeti nevelés: megismerjük közvetlen környezetünket- a napközit és udvarunkat, a benne található eszközöket, bevonjuk a gyerekeket a segítő tevékenységekbe: pakolás, kisebb feladatok adása. Kirándulunk, sétálunk. Megismerkedünk a nagysági, mennyiségi, téri viszonyokkal.

A napközi és a szülők viszonya:
Fontos szerepe van a mindennapos szóbeli kommunikációnak, a szülők igénylik is ezt: meghittebbé, barátságossá válik ezáltal a kapcsolat. Ezen kívül negyedévente tartunk szülői értekezletet, melynek nemcsak az információ nyújtás, de a közösséggé kovácsolódás, az ismerkedés is színtere. Családi programjainkat (Szüret, Karácsony, Farsang, Gyereknap ... ) pedig jeles napjainkhoz kötve rendezzük meg.